• Βιομηχανικό Κτήριο Αρέθουσας

 • Κόκκινο Σπίτι

  Η Έψιλον Τεχνική ανέλαβε εξ' ολοκλήρου την αναπαλαίωση του εμβληματικού κτιρίου.
1
/
3
/

Προφίλ

Η ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1996 από τη συνένωση των ατομικών εταιριών του Σπύρου Βασιλείου και του Γεωργίου Ψύχα, δίνοντας μορφή σε μία συνεργασία επτά χρόνων, σε κατασκευές βιομηχανικών χώρων και ειδικών έργων, όπως επισκευές και αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων, επισκευές και ενισχύσεις φορέων από σκυρόδεμα καθώς και δημοσίων έργων.

Η εταιρία ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εισήγαγε την αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος. Μία σύγχρονη τεχνική στις κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και κοπές του μπετόν χωρίς θόρυβο και χωρίς σκόνη.

Η ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, έχει πετύχει μια σταθερά ανοδική πορεία, αυξάνοντας καθημερινά τον όγκο εργασιών της. Παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτατους ρυθμούς εκτέλεσης, στη πιο κοντινή σχέση κόστους και αποτελέσματος. Με εξειδίκευση και συνέπεια μπορεί και ανταγωνίζεται με σταθερή αξία τη σχετική με το είδος αγορά.

Η εταιρία ΕΨΙΛΟΝ ΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ειδικεύεται σε υψηλής τεχνολογίας έργα.

 • Δομικές επισκευές και συντήρηση υφιστάμενων οικοδομημάτων και μνημείων.
 • Κατασκευές Βιομηχανικών κτιρίων.
 • Ξενοδοχεία
 • Γεωτεχνικά έργα, ειδικές θεμελιώσεις, μικροπάσαλοι.
 • Αδιατάρακτες κοπές σκυροδέματος.
 • Θαλάσσια και λιμενικά έργα.
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Δημόσια και ιδιωτικά έργα
 • Ελαφριά προκατασκευή, οικίες με ξύλινο σκελετό
 • Έρευνα και τεχνολογία υλικών
 • Διαχείρηση απορριμάτων
domiki_logo
dokimi_logo