ΠΡΟΦΙΛ

 

Η ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1996 από τη συνένωση των ατομικών εταιριών του Σπύρου Βασιλείου και του Γεωργίου Ψύχα, δίνοντας μορφή σε μία συνεργασία επτά χρόνων, σε κατασκευές βιομηχανικών χώρων και ειδικών έργων, όπως επισκευές και αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων, επισκευές και ενισχύσεις φορέων από σκυρόδεμα καθώς και δημοσίων έργων. Η εταιρία ΕΨΙΛΟΝ ΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ειδικεύεται σε υψηλής τεχνολογίας έργα. Αναλυτικότερα σε: 

Χτίζουμε
για εσάς
με ασφάλεια


 • Δομικές επισκευές και συντήρηση υφιστάμενων οικοδομημάτων και μνημείων.
 • Κατασκευές Βιομηχανικών κτιρίων
 • Ξενοδοχεία
 • Γεωτεχνικά έργα, ειδικές θεμελιώσεις, μικροπάσαλοι.
 • Αδιατάρακτες κοπές σκυροδέματος.
 • Θαλάσσια και λιμενικά έργα.
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Δημόσια και ιδιωτικά έργα.
 • Ελαφριά προκατασκευή, οικίες με ξύλινο σκελετό.
 • Έρευνα και τεχνολογία υλικών.
 • Διαχείρηση απορριμάτων.

Είμαστε διαθέσιμοι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την ικανότητα μας για το έργο που χρειάζεστε


Επικοινωνήστε μαζί μας