ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η “ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” έχει 20 συνεχή έτη παρουσία σε έργα υψηλής τεχνογνωσίας, όπως έργα:

Βαρείας Βιομηγανίας : (ΛΑΡΚΟ, ΤΙΤΑΝ, ΕΑΡΑΚΟΕ, 85Β),
Ξενοδογείων (Σέττα Αλώνια, Ακταίον, Διονύσιον, Άνεσις, Αρχοντικό Μαρουδή), Αναπαλαιώσεις και Αναστηλώσεις μνημείων και Διατηρητέων Κτιρίων: Κόκκινο Σπίτι, Σπίτι με τα’ αγάλματα, Αρχοντικό Βλαχοθανάση, Ι.Μ. Αγ. Δημητρίου Τσάγεσι-Στομίου,
Ιερών Ναών: Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας, Αγία Τριάδα Καμαρίτσα, Άγιος Αθανάσιος Κύμης κ.λ.π.,
Γεωτεγνικών έργων και ειδικών θεμελιώσεων, με χρήση πασάλων , μικροπασσάλων, οπλισμένης γης, αντιστηρίξεων κ.λ.π.,
Έργα επισκευών και ενισγύσεων από σεισμό ή άλλες δράσεις (πυρκαγιά κ.λ.π) με
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ανθρακοϋφάσματα, επικολητά ελάσματα
Δημόσια έργα, Σγολεία , Γέφυρες, Λιμενικά έργα, Μουσεία, οδοποιίες
Ειδικές μονώσεις, στεγανοποιήσεις, μεμβράνες, πισίνες, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λ.π.
Ιδιωτικά έργα όπως: Βιομηχανικά κτίρια (ΜΙΝΕΡΒΑ, ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ, ΟΕΥΕΚ),
μεταλλικά κτίρια, συμβατικά κτίρια από σκυρόδεμα κ.λ.π.
Ξύλινα προκατασκευασμένα κτίρια.
Αδιατάρακτες κοπές.

ΕΡΕΥΝΑ:

Επίσης ασχολείται με έρευνα επί των νέων υλικών σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο Εργαστήριο Σκυροδέματος ΔΟΚΙΜΗ Ο.Ε και τις εταιρείες 8ΙΚΑ® και ΡΕΝΕΤΚΟΝ​.