ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η στρατηγική στελέχωση της εταιρίας:

διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Σπύρος Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Ψύχας, Σωτήρης Παράνομος πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Στελεχώνεται επίσης από τους:

  • Γλαρίδη Νίκο: μηχανολόγο μηχανικό
  • Κώστας Μακρής: γεωλόγο
  • Μιχάλη Μιχαήλ: πολιτικό μηχανικό
  • Βασίλη Κούπριζα: πολιτικό μηχανικό
  • Νίκο Δ. Ψύχα: εργοταξιακό εργοδηγό
  • Δήμητρα Λεμπέση: Οικονομολόγο
  • Τένια Ψύχα: υπεύθυνη λογιστηρίου
  • Ελένη Λιάσκου: σχεδιάστρια εργοδηγό

το υπαλληλικό προσωπικό γραφείου και φυσικά το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας που απαρτίζεται από 40 και πλέον εξειδικευμένους τεχνίτες και βοηθούς.

Βασισμένη σε αυτήν την υποδομή, η εταιρία έχει κάθε στιγμή την δυνατότητα για άμεσες και αποδοτικές λύσεις στις πολλαπλές τεχνικές ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει.